Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Tváře sídlišť

Rok: 2015

Žadatel: soukromá osoba

IČO: x

Právní forma: FO

Kód: 107/A

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 95 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 147 000 Kč

Požadovaná dotace: 137 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,55

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,55

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.