Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Židovští architekti v Brně

Rok: 2016

Žadatel: Spolek OROT Brno

IČO: 03298175

Právní forma: spolek

Kód: 33/V

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 30 000 Kč

Požadovaná dotace: 21 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.