Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Dílna dramatické výchovy a dramaterapie spojující zdravé děti a dospělé mentálně postižené občany

Rok: 2016

Žadatel: DIVADELNÍ SPOLEK BRNO

IČO: 00489417

Právní forma: spolek

Kód: 10/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 124 000 Kč

Požadovaná dotace: 44 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 14,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 14,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.