Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti

Rok: 2016

Žadatel: Unie neslyšících Brno, z.s.

IČO: 65761201

Právní forma: spolek

Kód: 11/K

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů

Schváleno: 25 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 72 000 Kč

Požadovaná dotace: 30 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.