Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: První nahrávka Deposizione dalla Crocce na světě

Rok: 2016

Žadatel: The Czech Ensemble Baroque, o.s.

IČO: 22674209

Právní forma: spolek

Kód: 72/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 250 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 869 000 Kč

Požadovaná dotace: 410 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.