Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Cyklus koncertů Plaisirs de Musique

Rok: 2016

Žadatel: Plaisirs de Musique, z.s.

IČO: 04087526

Právní forma: spolek

Kód: 60/H

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 676 000 Kč

Požadovaná dotace: 451 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 12,00

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 12,00

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.