Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Lehká romance - stylizovaný, alternativní, brněnský film

Rok: 2019

Žadatel: Napříč, kulturně zapsaný spolek

IČO: 22674217

Právní forma: spolek

Kód: 11/A

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 318 000 Kč

Požadovaná dotace: 193 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 0

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 1

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.