Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: OSLAVA PROUDŮ/edukační film

Rok: 2019

Žadatel: IDEUM&ART z. s.

IČO: 06661807

Právní forma: spolek

Kód: 7/A

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 720 000 Kč

Požadovaná dotace: 100 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 15

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.