Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Dětská scéna 2016 a ŠPÍL-BERG 2016

Rok: 2016

Žadatel: LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 17/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 12 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 238 000 Kč

Požadovaná dotace: 56 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.