Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: ...příští vlna/next wave... 2017

Rok: 2017

Žadatel: Příští vlna z. s.

IČO: 26664666

Právní forma: spolek

Kód: 21/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 195 000 Kč

Požadovaná dotace: 115 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.