Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Dětská scéna 2017 a ŠPÍL-BERG 2017

Rok: 2017

Žadatel: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 15/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 15 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 250 000 Kč

Požadovaná dotace: 57 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.