Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Přátelé spolupráce

Rok: 2017

Žadatel: soukromá osoba

IČO: x

Právní forma: FO

Kód: 12/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 78 000 Kč

Požadovaná dotace: 54 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 8,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 8,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.