Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017

Rok: 2017

Žadatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

IČO: 62156462

Právní forma: v.š.

Kód: 11/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 160 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 1 892 000 Kč

Požadovaná dotace: 400 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 17

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 17

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.