Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Jak vyrobit potlesk

Rok: 2017

Žadatel: II. pád, z.s.

IČO: 27056562

Právní forma: spolek

Kód: 9/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 182 000 Kč

Požadovaná dotace: 80 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.