Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Divadlo na zelené louce

Rok: 2017

Žadatel: Facka, z.s.

IČO: 27031365

Právní forma: spolek

Kód: 6/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 632 000 Kč

Požadovaná dotace: 82 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 13

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 13

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.