Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Festival amatérských divadel

Rok: 2017

Žadatel: EventPark, s.r.o.

IČO: 05236177

Právní forma: s.r.o.

Kód: 5/D

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 107 000 Kč

Požadovaná dotace: 47 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 10,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 10,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.