Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Dětská scéna 2019 a ŠPÍL-BERG 2019

Rok: 2019

Žadatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 20/D

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 205 000 Kč

Požadovaná dotace: 70 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,67

Výsledek OK: 0

Celk. výsledek: 15,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.