Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Bacha na Mozarta! 2. polovina 5. a 1. polovina 6. ročníku cyklu staré hudby

Rok: 2017

Žadatel: Czech Ensemble Baroque , z.s.

IČO: 22674209

Právní forma: spolek

Kód: 2/VA

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu

Schváleno: 790 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 3 042 000 Kč

Požadovaná dotace: 790 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,63

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,63

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.