Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Kmeny 90

Rok: 2017

Žadatel: Moravská galerie v Brně

IČO: 00094871

Právní forma: státní p.o.

Kód: 28/V

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 1 850 000 Kč

Požadovaná dotace: 550 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 16,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 16,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.