Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: TANCESSE 2017 - mezinárodní festival tance, tanečního a pohybového divadla

Rok: 2017

Žadatel: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace

IČO: 00401803

Právní forma: p.o. JMK

Kód: 5/T

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance

Schváleno: 20 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 90 000 Kč

Požadovaná dotace: 25 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.