Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Knihovna MAČ - Gruzie

Rok: 2017

Žadatel: Větrné mlýny s.r.o.

IČO: 29279194

Právní forma: s.r.o.

Kód: 30/L

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

Schváleno: 80 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 750 000 Kč

Požadovaná dotace: 300 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.