Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Mlultikulturní besedy na školách

Rok: 2017

Žadatel: YOUTH ROMA PARLIAMENT, z. s.

IČO: 05251630

Právní forma: spolek

Kód: 81/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 50 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 92 000 Kč

Požadovaná dotace: 60 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 15,33

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 15,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.