Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: A - divadlo

Rok: 2017

Žadatel: Herecká škola Studio Racek

IČO: 26672987

Právní forma: spolek

Kód: 25/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 230 000 Kč

Požadovaná dotace: 108 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 11

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 11

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.