Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Městské dýňové slavnosti 2017

Rok: 2017

Žadatel: Eventpark, s.r.o.

IČO: 05236177

Právní forma: s.r.o.

Kód: 20/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 30 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 73 000 Kč

Požadovaná dotace: 40 000 Kč

Minimální požadované body: II. kolo

Průměr bodového hodnocení: 14

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 14

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.