Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Kantiléna z. s.

Rok: 2017

Žadatel: Kantiléna z. s.

IČO: 22888250

Právní forma: spolek

Kód: 39/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 200 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 1 315 000 Kč

Požadovaná dotace: 260 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.