Dotace města Brna

Oblast kultury

Hodnotitelé pro hodnocení žádostí o dotace pro roky 2023-2024

PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Její teoretická práce je rozkročena současně do dvou oblastí zájmu: na staré umění (badatelsky zejména pozdně středověkou malbu a sochařství ve střední Evropě, pedagogicky i na renesanci a baroko) a problematiku současného výtvarného umění. Tuto odbornou podvojnost uplatnila zejména během svého působení v Moravské galerii v Brně (1987-2004) při práci kurátorky sbírky starého umění a ve vedení dramaturgie výstavního programu (autorka řady výstav a galerijních expozic: Pohled Medúzy, Prométheův oheň, Místo činu atd.) V letech 2004-2005 působila jako vedoucí odboru kultury Správy Pražského hradu (kurátorka výstavy Lucas Cranach a české země). Historii a současnost se pak snažila příležitostně také propojovat nejen ve vlastních či iniciovaných projektech (Princip série, Tradice v novém, Melancholie, Ejhle světlo!), ale rovněž ve svých přednáškách. Vzhledem ke svému působení v galerijním provozu a na uměleckých školách má bohaté zkušenosti s prací v nejrůznějších oponentních komisích a poradních orgánech - spolupracuje např. s Ministerstvem kultury ČR, pro které vypracovává oponentní posudky k projektům zaměřeným na všechny disciplíny výtvarného umění, památkovou péči a galerijní, či muzeální problematiku. Studovala na SŠUŘ, následně pak dějiny umění na FF MU v Brně, 1982 PhDr., 2000 PhD. (disertace: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550). Pedagogicky působila v letech 1992-1996 a 2009-2010 externě na Semináři dějin umění FF MU v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, od r. 2008 na FaVU v Brně a VŠUP v Praze (zde do r. 2019, autorský podíl na výzkumném projektu VŠUP Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác NG v Praze 2015-2016).

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.