Dotace města Brna

Oblast kultury

Hodnotitelé pro hodnocení žádostí o dotace pro roky 2023-2024

MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

Hudba

Český cembalista, hudební pedagog a manažer. Je umělecky činný jako sólista a komorní partner řady umělců. Pravidelně vystupuje s předními českými i evropskými orchestry. Je členem londýnské The British Harpsichord Society. Martin Hroch vede Katedru varhanní a historické interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde vyučuje cembalo a historické klávesové nástroje. Současně zastává pozici ředitele Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací a ZUŠ Pavla Křížkovského v Brně. Založil a po šest let vedl Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh. Dramaturgicky se podílel na televizním projektu cyklu koncertů „Má vlast“ TV Noe a je dramaturgem koncertní festivalové řady „Bravo Zábřeh“. Uměleckou kritikou jsou ceněné jeho nahrávky pro rozhlas, televizi i na CD. Odbornou kvalifikaci získal na Hudební fakultě JAMU v Brně, Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, stejně jako na mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech v ČR i zahraničí.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.