Dotace města Brna

Oblast kultury

Hodnotitelé pro hodnocení žádostí o dotace pro roky 2023-2024

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Audiovize

Členka Komise kulturní Rady města Brna za Českou pirátskou stranu. Absolventka Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU (Mgr., Ph.D.) a Právnické fakulty MU (Bc.). Ve své dizertační práci se zaměřila na českou dokumentární fotografii, v dalších publikacích se věnuje etickým otázkám zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii i problematice zpravodajské a umělecké licence v kontrastu svobody projevu na straně jedné a ochraně osobnosti na straně druhé. Zabývá se také tématikou graffiti a street artu z pohledu uměleckohistorického a legislativního, zejména situaci po zavedení tzv. sprejerského paragrafu. Působí jako freelancer v oblasti fotografie a grafiky. 

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.