Dotace města Brna

Oblast kultury

Hodnotitelé pro hodnocení žádostí o dotace pro roky 2023-2024

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Divadlo, performance, cirkus

Absolvoval studium dramaturgie a následně i doktorské studium pod vedením prof. Bořivoje Srby na DIFA JAMU. Jako pedagog působil na KTK DAMU, olomoucké divadelní vědě a nyní je vedoucím Katedry divadelních studií FF MU (a kromě toho pedagogem doktorského semináře na DIFA JAMU). Zaměřuje se na teorii a historii divadla ve 20. století, zejména otázka moderní a postmoderní režie. Rozsáhlé studie věnoval např. tvorbě Evy Tálské, Hany Burešové nebo Petra Lébla. S živou divadelní kulturou se stýká jako recenzent, příležitostný dramaturg a překladatel (zaměřuje se na anglickou, resp. skotskou dramatiku, přeložil do češtiny např. hry Sarah Kane, Davida Greiga, Davida Harrowera či Martina Crimpa).

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.