Dotace města Brna

Oblast kultury

Hodnotitelé pro hodnocení žádostí o dotace pro roky 2023-2024

Mgr. Ivana Kloubková

Mgr. Ivana Kloubková

Tanec

Je absolventka pražské HAMU - obor taneční pedagogika a taneční teorie. Pracovala jako samostatný odborný pracovník pro taneční obory v Kulturním domě hl. města Prahy, později jako odborná asistentka taneční katedry HAMU Praha. V letech 1990 - 1995 působila jako tanečnice, pedagožka a choreografka v Stadttheater Freiburg, BRD. V letech 1995 - 2010 pracovala jako taneční mistr v Městském divadle Brno. V současné době působí jako pedagog taneční výchovy na hudebně dramatickém oddělení brněnské Konzervatoře, odborný asistent na JAMU Brno a pedagog Taneční konzervatoře Brno. Věnuje se výuce moderního a současného tance a dějin tance a baletu. Absolvovala i řadu mezinárodních kurzů a stáží. Pravidelně spolupracuje jako taneční publicista se třemi nejvýznamnějšími internetovými portály v oblasti tance (Taneční aktuality, OperaPlus, Divadelní noviny).

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.