Dotace města Brna

Oblast kultury

Hodnotitelé pro hodnocení žádostí o dotace pro roky 2023-2024

Mgr. Václav Maxmilián, Ph.D.

Mgr. Václav Maxmilián, Ph.D.

Literatura

Vystudoval obor České literatury na Slezské univerzitě v Opavě (Bc.), dál studoval obory Literární a mezikulturní komunikace a Estetika (Mgr., Ph.D.) na Masarykově univerzitě v Brně. Dlouhodobě se věnoval živé literární kultuře v rámci Kroměříže, Opavy a Brna participací na organizaci literárních festivalů a autorských čteních. Deset let publikuje vlastní tvorbu v českých literárních periodikách. Knižně publikoval dvě básnické sbírky (Meziměstí. Brno: Host, 2016; Pobřeží. Ostrava: Protimluv, 2019) a odbornou monografii o estetických názorech dle Marcela Prousta (Rozeznění času. Implicitní estetika Marcela Prousta. Brno: Host, 2021). Se svou beletrií vystoupil na desítkách autorských čtení. Více než pět let se věnuje literární kritice. Recenze, kritiky, komentáře, glosy a portréty publikoval v časopisech Tvar, Protimluv, Host, h7o.cz. Sedm let je pedagogem na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáší o české a světové literatuře, komiksových studiích a estetice. V současnosti externě přednáší na Ústavu české literatury Filosofické fakulty Masarykovy univerzity a na Fakultě výtvarného umění VUT. Působí jako kmenový redaktor literárního časopisu Host a internetového magazínu h7o.cz.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.