Orel jednota Brno - Husovice
65341350
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 Dětský folklorní kroužek Barvínek - pořízení krojů Oblast kultury poskytnutá 25 000 Kč 140 000 Kč 98 000 Kč