Šindelář Pavel
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Filmový festival Kino Asia 2019 Oblast kultury poskytnutá 95 000 Kč 447 000 Kč 312 000 Kč
2 2018 Filmový festival Kino Asia 2018 Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 540 000 Kč 290 000 Kč
3 2017 Kino Asia 2017 Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 287 000 Kč 199 000 Kč