Přehled dotací statutárního města Brna
Institut film a společnost
22904948
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 DARK ROOMFILM FESTIVAL Oblast kultury poskytnutá 75 000 Kč 130 000 Kč 85 000 Kč
2 2017 Aqua nostra Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 188 000 Kč 82 000 Kč
3 2017 Aljaška Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 296 000 Kč 50 000 Kč