Butula David BcA.
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 DUNAJ VĚDOMÍ Oblast kultury poskytnutá 320 000 Kč 583 000 Kč 344 000 Kč