Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
15545601
pobočný spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017-2020 Kulturně společenský večer Oblast kultury poskytnutá 160 000 Kč 398 000 Kč 271 000 Kč
2 2014-2016 Kulturně-společenský večer těžce tělesně postižených Oblast kultury poskytnutá 75 000 Kč 318 000 Kč 120 000 Kč