Práh jižní Morava, z.ú.
70288101
ústav


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017-2020 Café Práh Oblast kultury poskytnutá 600 000 Kč 2 991 000 Kč 779 000 Kč
2 2015 Podpora kultruních aktivit pro kavárnu Café Práh Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 900 000 Kč 200 000 Kč
3 2014 činnost sdružení Oblast kultury poskytnutá 80 000 Kč 865 000 Kč 200 000 Kč
4 2020 Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 22 992 Kč 22 992 Kč 22 992 Kč
5 2021-2022 Café Práh Oblast kultury poskytnutá 262 000 Kč 797 600 Kč 418 200 Kč