Přehled dotací statutárního města Brna
Ars Brunensis Chorus, z.s.
60554355
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017-2020 Ars Brunensis celoroční činnost Oblast kultury poskytnutá 677 000 Kč 3 146 000 Kč 967 000 Kč
2 2014-2016 Celoroční činnost Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 1 503 000 Kč 210 000 Kč
3 2014-2016 Celoroční činnost Oblast kultury poskytnutá 150 000 Kč 1 503 000 Kč 210 000 Kč