Trnková Barbora
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Celoroční streaming výstavních projektů ve ScreenSaverGallery Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 146 000 Kč 96 000 Kč
2 2018 Výstavní činnost ScreenSaverGallery a její technologický rozvoj Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 281 000 Kč 191 000 Kč