Kočí Václav
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Open Studios 2018 Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 217 000 Kč 150 000 Kč
2 2017 Open Studios Brno 2017, V. ročník Oblast kultury poskytnutá 45 000 Kč 100 000 Kč 68 000 Kč