Plášková Karolína
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Drazí architekti… / ETIKA ARCHITEKTURY Oblast kultury poskytnutá 35 000 Kč 418 000 Kč 173 000 Kč