Společnost pro lidové tradice, z.s.
22686169
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Provoz stránek Brno-Folklor-Morava Oblast kultury poskytnutá 5 000 Kč 62 000 Kč 42 000 Kč
2 2018 Provoz stránek Brno-Folklor-Morava Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 86 000 Kč 60 000 Kč
3 2017 Společná webová stránka pro folklorní hnutí a akce Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 134 000 Kč 93 000 Kč
4 2018 Brno folklorní Oblast kultury poskytnutá 883 000 Kč 2 465 000 Kč 883 000 Kč
5 2020 Administrace a udržování WWW.folklorbrnomorava.cz Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 18 000 Kč 10 000 Kč