Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
65348681
c.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Varhanní léto 2019 v katedrále na Petrově Oblast kultury poskytnutá 35 000 Kč 61 000 Kč 38 000 Kč
2 2018 Varhanní léto 2018 v katedrále na Petrově Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč
3 2015 Pašije pro Brno Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 70 000 Kč 45 000 Kč
4 2020 Varhanní léto 2020 v katedrále na Petrově Oblast kultury poskytnutá 45 000 Kč 65 200 Kč 45 200 Kč
5 2021 Varhanní léto 2021 v katedrále na Petrově Oblast kultury poskytnutá 54 000 Kč 78 000 Kč 54 000 Kč
6 2022 Varhanní léto 2022 v katedrále na Petrově Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 86 000 Kč 60 000 Kč