Pytlík Petr
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Expozice moderní vokální hudby II. Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 87 000 Kč 49 000 Kč
2 2017 Expozice moderní vokální hudby Oblast kultury poskytnutá 24 000 Kč 64 000 Kč 24 000 Kč