Slovensko-český klub, z. s.
Slovenský folklór v rámci Dnů slovenské kultury v
65398777


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Slovenský folklór v rámci Dnů slovenské kultury v Brně Oblast kultury spolek 0 Kč 207 000 Kč 120 000 Kč