Slovácký krúžek v Brně
Provoz Slováckého krúžku v Brně
70885052


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Provoz Slováckého krúžku v Brně Oblast kultury spolek 130 000 Kč 432 000 Kč 130 000 Kč