Májíček dětský soubor lidových písní a tanců, z.s.
Májíček - činnost v roce 2021
27013693


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Májíček - činnost v roce 2021 Oblast kultury spolek 179 000 Kč 270 000 Kč 179 000 Kč