Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
Obnova, doplnění a oprava krojových součástek
15530809


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Obnova, doplnění a oprava krojových součástek Oblast kultury spolek 33 000 Kč 48 000 Kč 33 000 Kč