BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
Seminář k lidovým tancům a písním z Valašska a Mor
15530809


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Seminář k lidovým tancům a písním z Valašska a Moravských Kopanic Oblast kultury spolek 46 000 Kč 67 000 Kč 46 000 Kč

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.