Folklorní spolek Púčik
Tanečný dom s Púčikom
62158139


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Tanečný dom s Púčikom Oblast kultury spolek 85 000 Kč 145 000 Kč 85 000 Kč